menu

Externá správa obsahu webstránky

OBNOVA DÁT ZO ZÁLOHY                                                    

Jednou z doplnkových služieb je obnova zálohy dát. V prípade, že dôjde k strate údajov, dát, dokumentov, naša spoločnosť Vám môže poskytnúť ako jednu z nadštandardných služieb obnovu dát a tiež poštových správ zo zálohy

 

AKTUALIZÁCIA  WWW STRÁNKY                            

Táto doplnková služba zahŕňa jednorazovú, ale aj pravidelnú aktualizácia a vkladanie článkov, obrázkov a iných dokumentov na Vašu  www stránku prostredníctvom redakčného systému. Táto služba sa vzťahuje na  www stránku, vytvorenú v našom redakčnom systéme.