menu

Registrácia domén

Zabezpečujeme registráciu národných (.sk, .cz, ...) i generických domén (.com, org,...) Našim zákazníkom poskytujeme pomoc pri výbere najvhodnejšej domény pre jeho webstránku. Počas konzultácie so zákazníkom sa snažíme dozvedieť čo zákazník od web stránky, e shopu alebo portálu očakáva. Aké ma plány a vízie do budúcnosti v súvislosti s pripravovanou web stránkou a pod.. Na základe týchto informácií vieme zákazníkovi navrhnúť vhodné názvy domén. Nami navrhované názvy domén majú len poradný charakter a môžu pomôcť zákazníkovi pri výbere názvu domény pre jeho pripravovanú stránku.

 

Aký nazov vybrať pre svoju doménu?

Názov domény je adresa vašej web stránky na internete. preto je dôležité, aby spĺňala nasledujúce kritéria:

1. Názov domény má byť, čo najkratší

2. Názov domény má byť ľahko zapametateľný

3. Názov domény ma byť popisný - vystihuje obsah web stránky

4. Názov domény ma byť adaptibilný - bude dávať zmysel aj v budúcnosti pri jej aktualizáciach a úpravach obsahu

 

Tieto 4 charakteristiky sú kľúčovými pre vašu doménu. Vo veľkej miere sa správny výber domény postará o lepšiu vyhľadateľnosť webstránky cez rôzne vyhľadávače.