menu

CMS Blueweberry

Autor: Ing. Peter Čeklovský

Licencia: GPL v2.1

Dokumentácia: Manuál , Ako začať?

Na stiahnutie: install cms

Krátky popis inštalácie

- stiahnúť aplikáciu a robaliť v roote web stránky

- importovať sql databazu uloženú v adresári sql pomocou phpmyadmin

- zmeniť prihlasovacie údaje do databázy v súbore admin/config.php

- pre prvé prihlásenie do cms použite nasledovný link : http://vasastranka/admin

Meno: admin Heslo: admin