menu

Implementácia modulu REKLAMÁCIE 

Redakčný systém sme rozšírili o nový modul "REKLAMÁCIE".

Tento modul umožňí užívateľom redakčného systému spravovať rýchlo, prehľadne a jednoducho všetky reklamácie prijaté od svojich zákazníkov. Zákazník môže priamo na webstránke zadať reklamáciu, popísať problém, priložiť fotografie.

Modul obsahuje nasledujúce časti:

  • nové reklamácie
  • prebiehajce reklamačné konanie
  • uzatvorené reklamácie
  • zamietnuté reklamácie
  • e-mailové predlohy
  • reklamačný modul - konfigurácia

Užívateľovi umožňuje jednoducho spracovávať, prehľadávať a vyhľadávať zadané a spracované reklamácie. Počas spracovávania je možné nastaviť e-mail, ktorý bude informovať zákazníka o stave reklamácie.