menu

Modul "AUTOBAZÁR" 

Modul autbazár bol vytvorený pre menšie autobazáre. Tento samostatný modul funguje na princípe katalógu.

Modul má špecifický filter vyhľadávania, ktorý umožňuje filtrovať na základe týchto 4 parametrov: Výrobca, Model, Typ vozdila, Palivo.