menu

Portál na porovnávanie služieb 

Implementácia modulu na porovnávanie služieb alebo tovarov.

Tento projekt slúži na prezentáciu poskytovateľov služieb. Užívateľovi umožňuje zaradiť do katalógu všetky poskytované služby, vytvárať vlastnú vizitku, ktorej súčasťou je adresa, fotogaléria, výpočet trasy, zobrazenie všetkých služieb a všetkých prevádzok. Návštevníkovi umožňuje vyhľadávať služby v jeho okolí na základe jeho polohy(na báze GPS súradníc) a na základe nastavenia okruhu vzdialenosti.

Portál plánujem neustále rozširovať o novú funkcionalitu.