menu

Responzívny dizajn webstránky 

Nová implementovaná funkcia už aj v našom redakčnom systéme! Responzívny dizajn vám umožní pohodlné prehliadanie webstránok na každom vašom zariadení.

Smartfóny sa čím ďalej, tým častejšie využívaju aj na prehliadanie webstránok, preto v súčasnej dobe sa responzívny dizajn webstránok považuje za nevyhnutnosť.

Responzívny dizajn webstránky umožňuje vašim zákazníkom prehliadať webstránky pohodlne a efektívne na každom zariadení, či už je to tablet mobil alebo PC. Vzhľad a rozloženie webstránky sú prispôsobené rozlíšeniu a šírke vášho zariadenia.

Podstatou responzívneho dizajnu je efektívne prehliadať obsah na každom zariadení. Napr. pri menšej obrazovke zariadenia sú niektoré objekty webstránky vypnuté, čo robí webstránku prehľadnou a umožňuje jednoduchšie prehliadanie webstránky zákazníkom.