menu
Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

PREČO RENOVOVAŤ?

ŠETRÍTE VIAC AKO 50% Z CENY NOVÉHO TONERA

Hlavným dôvodom renovácie tonerov a atramentových náplní je možnosť ušetriť. V porovnaní s originálnymi produktmi, renovácia prináša finančnú úsporu  v priemere až 50% ceny.

 

CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V dnešnej dobe sa čoraz viac kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Využitím možnosti renovácie vašich tonerov a kaziet, prispievate k znižovaniu znečistenia prostredia. Opakovaným použitím toho istého toneru či kazety, zamedzíte ďalšej tvorbe zbytočných odpadov.

 

NESTRÁCATE NA KVALITE TLAČE

Určite ste sa pri kúpe novej tlačiarne stretli s tvrdením, že je nutné aby ste kupovali originálne tonery a to z dôvodu, aby ste nepoškodili tlačiareň alebo neznížili kvalitu tlače a teda nedávali do tlačiarní renovované tonery. Tieto tvrdenia o nekvalitných renováciách zvyčajne podávajú výrobcovia tlačiarní alebo predajcovia originálnych tonerov a kaziet, ktorí renováciami strácajú veľkú časť svojich príjmov.

Renováciou tonerov či kaziet tlačiareň nepoškodíte ani neznížite kvalitu tlače pokiaľ je toner či kazeta správne naplnená. Takisto na tieto renovované tonery a kazety poskytujeme záruky. V prípade nespokojnosti vadu zdarma odstránime alebo vrátime peniaze.

 

RENOVÁCIA TONEROV/KAZIET

Od roku 1998 sa naša firma zaoberá renováciou tonerov a atramentových náplní do tlačiarni rôznych značiek. Ide o opätovné napĺňanie tonerových kaziet alebo atramentových náplní priamo v priestoroch našej

VÝKUP PRÁZDNYCH KAZIET

Predmetom výkupu tonerové kazety do laserových tlačiarní (len niektoré druhy). Vykupované kazety musia spĺňať nasledujúce požiadavky: originálne kazety (nie od iných výrobcov, ako je originál) nerenovované nie štartovacie kazety (ktoré majú menší