menu

Zásady používania CMS

ZAČÍNAME  S  CMS:

  • Zmeňte svoje prihlasovacie údaje pre správu web stránky.
  • V časti administrácia zadefinujte kľúčové slová, titul a popis stránky, názov adresy atď..
  • Vytvorte menu web stránky, pričom je nutné zadať správny druh obsahu, následne môžete priradiť k nadefinovanému menu obsah

 

FILE  MANAGER - pri práci so súborovým manažérom je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

  • pokiaľ je možné nahrávať na web stránku súbory, čo najmenšej kapacity
  • v popise súborov používať len písmená bez diakritiky a číslice
  • v prípade, že je nutné nahrávať veľké množstvo súborov rôzného druhu, vytvoriť adresárovú štruktúru a využívať ju pri vkladaní nových súborov.
  • v prípade, že je potrebné vložiť veľa súborov, pre zrýchlenie práce je možné použiť FTP prístup (prístupy poskytneme na vyžiadanie)