menu
Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

POSTUP TVORBY WEBSTRÁNKY

POSTUP

1. Konzultácia so zákazníkom

Pri prvom kontakte so zákazníkom, je našou snahou získať, čo najviac informácií o predmete činnosti zákazníka, ktorý bude prezentovať webstránka a o jeho prednostiach oproti konkurencii. Základom správne na mieru vytvorenej webstránky je klásť dôraz na detaily a preto so zákazníkom sa snažíme s jeho víziou dôkladne oboznámiť. Pokiaľ firma alebo subjekt má už spracované logo, pod ktorým je firma známa a ktoré chce naďalej používať je potrebné ho zaslať spolu s ostatnými podkladmi, ak sú dostupné (ako su fotografie, obrázky, bannery a v neposlednom rade články).

Nakoniec nasledujce vhodný výber domény a webhostingu, iba v prípade ak zákazník ešte nemá zabezepčené tieto služby inou spoločnosťou.

 

2. Tvorba grafického dizajnu webstránky a posudzovanie zákazníkom

Nasleduje prvotné vytvorenie grafického návrhu webstránky na základe predošlej konzultácie. Vytváranie grafického návrhu trva zvyčajne 2-5 dní v závislosti od požiadaviek. Vytvorený grafický návrh zasielame zákazníkovi na odsúhlasenie, kedy má zákazník možnosť vyjadriť všetky pripomienky. Na základe pripomienok opätovne prepracujeme graficky návrh.

 

3. Inštalácia redakčného systému a vytváranie grafickej šablóny

Po finálnom odsúhlasení grafického návrhu zákazníkom začíname webstránku tvoriť a to v prvom rade nainštalovaním redakčného systému a vytváraním grafického návrhu na základe odsúhlaseného grafického návrhu.

 

4. Naplnenie počiatočného obsahu webstránky

Priebežne pri vytváraní grafickej šablóny webstránku plníme obsahom.

 

5. Školenie v redakčnom systéme a vkladanie obsahu

V poslednej fáze tvorby webstránky ponúkame našim zákazníkom zaškolenie v redakčnom systéme zdarma a súčasne spolu doplníme zvyšok požadovaného obsahu.

 

JEDNODUCHÁ PERSONÁLNA WEBSTRÁNKA

JEDNODUCHÁ PERSONÁLNA WEBSTRÁNKA
Jednoduchá personálna webstránka, je určená pre osoby, ktoré majú v záujme prezentovať seba, svoje záujmy, hobby, svoje diela a pod. Ďalšou skupinou osôb, pre ktoré je jednoduchá webstránka určená

FIREMNÁ WEBSTRÁNKA

FIREMNÁ WEBSTRÁNKA
Firemná webstránka je určená predovšetkým pre firmy, podnikateľov alebo subjekty, ktoré majú vyššie požiadavky na obsah resp. funkcionalitu webstránky. Takýto typ webstránky je vhodný pre firmy resp. subjekty, ktoré

PROJEKTY A MODULY NA MIERU

PROJEKTY A MODULY NA MIERU
Vytvoríme na mieru komplet projekt, alebo implementujeme nový modul do nášho redakčného systému na základe Vašich požiadaviek. Vývoj vlastného redakčného systému nám umožňuje zlepšovať a implementovať novú funkcionalitu webstránok, pridávať

RESPONZÍVNY DIZAJN

Responzívny dizajn webstránky - ponúka zobrazenie objektov, prispôsobených rozlíšeniu zariadenia. V súčasnej dobe sa čoraz viac využívajú na prehliadanie webstránok iné zariadenia, či už sú to mobily alebo tablety.

INTERNETOVÝ OBCHOD

INTERNETOVÝ OBCHOD
E-shop je určený pre firmy, ktoré majú v záujme svoje podnikanie rozšíriť o online predaj. Takáto webstránka umožňuje zákazníkovi upravovať pridané produkty, riadiť celý objednávkový proces a pod. Modul