menu

Tvorba webstránok

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

JEDNODUCHÁ PERSONÁLNA WEBSTRÁNKA

04.01.2016

JEDNODUCHÁ PERSONÁLNA WEBSTRÁNKA
Jednoduchá personálna webstránka, je určená pre osoby, ktoré majú v záujme prezentovať seba, svoje záujmy, hobby, svoje diela a pod. Ďalšou skupinou osôb, pre ktoré je jednoduchá webstránka určená sú drobné alebo začínajúce firmy, ktoré chcú zasiahnúť širší okruh klientov prostredníctvom webstránky. Takúto webstrán...Viac

FIREMNÁ WEBSTRÁNKA

04.01.2016

FIREMNÁ WEBSTRÁNKA
Firemná webstránka je určená predovšetkým pre firmy, podnikateľov alebo subjekty, ktoré majú vyššie požiadavky na obsah resp. funkcionalitu webstránky. Takýto typ webstránky je vhodný pre firmy resp. subjekty, ktoré majú v záujme osloviť širšiu skupinu zákazníkov aj prostredníctvom rôzného druhu obsahu. Vďaka ďalším d...Viac

PROJEKTY A MODULY NA MIERU

19.01.2016

PROJEKTY A MODULY NA MIERU
Vytvoríme na mieru komplet projekt, alebo implementujeme nový modul do nášho redakčného systému na základe Vašich požiadaviek. Vývoj vlastného redakčného systému nám umožňuje zlepšovať a implementovať novú funkcionalitu webstránok, pridávať stále nové moduly a v neposlednom rade vytvárať komplet projekty na mieru zákaz...Viac

POSTUP TVORBY WEBSTRÁNKY

04.01.2016

POSTUP TVORBY WEBSTRÁNKY
1. Konzultácia so zákazníkom Pri prvom kontakte so zákazníkom, je našou snahou získať, čo najviac informácií o predmete činnosti zákazníka, ktorý bude prezentovať webstránka a o jeho prednostiach oproti konkurencii. Základom správne na mieru vytvorenej webstránky je klásť dôraz na detaily a preto so zákazníkom sa snažíme ...Viac

RESPONZÍVNY DIZAJN

27.10.2016

Responzívny dizajn webstránky - ponúka zobrazenie objektov, prispôsobených rozlíšeniu zariadenia. V súčasnej dobe sa čoraz viac využívajú na prehliadanie webstránok iné zariadenia, či už sú to mobily alebo tablety. Klasická šablóna často pre tieto zariadenia bola nevyhovujúca resp. webstránka sa nezobrazovala správne na tý...Viac

INTERNETOVÝ OBCHOD

04.01.2016

INTERNETOVÝ OBCHOD
E-shop je určený pre firmy, ktoré majú v záujme svoje podnikanie rozšíriť o online predaj. Takáto webstránka umožňuje zákazníkovi upravovať pridané produkty, riadiť celý objednávkový proces a pod. Modul e-shop umožňuje zákazníkovi priamo v administrácii vytvárať a tlačiť faktúry, priradzovať rôzne marže pre jednotli...Viac